Кристина Коларовска Паскоска, диппломиран етнолог и антрополог, ни испрати фотографии од Карневалот во Прилеп што се одржува во рамки на празникот Прочка секоја година.

На секоја од фотографиите е прикажан, обредот под маски – Прилепски Мечкари, препознатлива и многу значајна маска за културата и традицијата на Прилеп и прилепчани.