Штом толку сакаш оган, во оган и ќе завршиш. Пеколот ќе ти биде дом.