Ти за нив сè најдобро, и тогаш кога се најлоши.

Тие за тебе сè најлошо, и тогаш кога си најдобар…