Саркастично Џамбазов се пошегува со сите оние кои мислат дека короната не постои и дека полицискиот час постои бидејќи ноќе ги поставувале антените кои нѐ зрачеле.

Повеќето на социјалните мрежи го нападнаа мислејќи дека се работи за негов личен став. Којзнае, можеби така докажавме дека навистина сме земја со посебни потреби.

 © Текстот е во целосна сопственост на ZENANAZENA.COM, забрането е било какво копирање или реемитување на текстот без наведување на изворот.