Помеѓу генијалноста и лудоста постои многу тенка граница.

А помеѓу генијалноста и будалоста? Е тоа е веќе друга работа…

 © Текстот е во целосна сопственост на ZENANAZENA.COM, забрането е било какво копирање или реемитување на текстот без наведување на изворот.