Откако пола милион беа вакцинирани ширум Германија, Игор во свој стил ги поздрави Германците, ама и нашите.